Piano

Piyano tuşlu bir çalgı olmakla birlikte piyanoda ses, teller vasıtasıyla elde edilir.

Piyanonun tuşlarına basıldığında piyanonun içindeki tahta çekiç tellere vurarak sesin oluşmasına sebep olur.

Piyano caz klasik her türlü müzikte yaygın olarak kullanılır.
Piyano elektro , akustik ve kuyruklu piyano olarak üçe ayrılır. Piyano taşınabilir çalgı değildir, çok yönlülüğü ile dünyanın en yaygın olarak kullanılan enstrümanlarından biridir

Piyano dersi; alanında uzman hocalarımızla, bire bir yapılmaktadır. Ders günü ve saatlerini hocalarımızla öğrenciler , uygunluk dahilinde karşılıklı belirleyebilirler .

Ders İçeriği

-Çift eli aynı anda kullanmak için koordinasyon çalışmaları.
-Bir bakışta daha fazla notayı algılayabilmek için fotoğrafik hafıza egzersizleri.
-İleri nota okuma teknikleri
-Parmaklara hız ve esneklik kazandırmak için güçlendirme çalışmaları.
-Parçalardaki nüansları daha rahat uygulayabilmek için gürlük ve berraklık çalışmaları.
-Enstrümana uygun gerek klasik gerekse günümüz
müziğinden seçilmiş repertuar çalışması ve uygulanması